Blog

Wildlife Friends Foundation

Wildlife Friends Foundation

De van Eck Stichting steunt het geweldige project Wildlife Friends Foundation van de Nederlander (WFFT) Edwien Wiek in Thailand met €3000. WFFT vangt wilde dieren zoals olifanten, tijgers, gibbons op die uit gevangenschap komen, in beslag genomen zijn of gewond zijn geraakt. De dieren krijgen medische zorg in het dierenhospital van WFFT en worden opgevangen in mooie ruime natuurlijke verblijven. WFFT werkt met 75 tot 80 vrijwilligers vanuit heel de wereld. De dieren zoals de olifanten leven semi natuurlijk in stukken jungle met een meertje. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk dieren terug te plaatsen in de natuur. Als dat niet lukt op te vangen in een zo natuurlijk mogelijk verblijf. Naast opvang van in nood verkerende wilde dieren, doet WFFT ook castratieacties om het zwerfhondenprobleem te beheersen. De Thaise regering heeft WFFT nu om hulp gevraagd bij de opvang van tijgers en zeldzame luipaarden uit een farm. WFFT probeert deze dieren een beter leven te geven en zamelt geld in voor de bouw van nieuwe verblijven. De €3000,= wordt hiervoor benut. https://www.wfft.org/.