Archive | Projecten

Wildlife Friends Foundation

De van Eck Stichting steunt het geweldige project Wildlife Friends Foundation van de Nederlander (WFFT) Edwien Wiek in Thailand met €3000. WFFT vangt wilde dieren zoals olifanten, tijgers, gibbons op die uit gevangenschap komen, in beslag genomen zijn of gewond zijn geraakt. De dieren krijgen medische zorg in het dierenhospital van WFFT en worden opgevangen in mooie ruime natuurlijke verblijven. WFFT werkt met 75 tot 80 vrijwilligers vanuit heel de wereld. De dieren zoals de olifanten leven semi natuurlijk in stukken jungle met een meertje. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk dieren terug te plaatsen in de natuur. Als dat niet lukt op te vangen in een zo natuurlijk mogelijk verblijf. Naast opvang van in nood verkerende wilde dieren, doet WFFT ook castratieacties om het zwerfhondenprobleem te beheersen. De Thaise regering heeft WFFT nu om hulp gevraagd bij de opvang van tijgers en zeldzame luipaarden uit een farm. WFFT probeert deze dieren een beter leven te geven en zamelt geld in voor de bouw van nieuwe verblijven. De €3000,= wordt hiervoor benut. https://www.wfft.org/.

Studio Plantaardig

In 2023 heeft Stichting Hans van Eck een donatie van €5000 gedaan aan Studio Plantaardig. Studio Plantaardig zet zich in voor een wereld waarin we bewuster omgaan met onze voedselkeuzes. Ze benadrukken het belang van een plantaardiger voedselsysteem en inspireren mensen om de wereld te verbeteren met vork en mes. Met hun diverse podcasts belichten ze onderwerpen zoals de voordelen van plantaardig eten, de impact van de veehouderij op het milieu en de ethische aspecten van voedselproductie. Deze donatie ondersteunt Studio Plantaardig in hun missie om bewustzijn te creëren en bij te dragen aan een duurzamere en ethisch verantwoorde toekomst voor ons allemaal.

Dierencoalitie Symposium

In 2022 heeft de Dierencoalitie een belangrijk symposium georganiseerd met de titel “de Rechtspositie van het Dier”. Dit evenement, mede georganiseerd in samenwerking met Eva Meijer, Bont voor Dieren en Caring Vets, richtte zich op effectieve manieren om de rechtspositie van dieren in Nederland te verbeteren. Het doel van dit symposium was om het politieke en maatschappelijke debat over het versterken van de rechtspositie van dieren aan te wakkeren. Stichting Hans van Eck heeft dit initiatief ondersteund met een donatie van €5150. Het is een stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen om dierenwelzijn in Nederland te bevorderen. Meer informatie over dit symposium en de missie van de Dierencoalitie kan worden gevonden op hun website.

ProVeg Veggie Challenge

In 2021 heeft Stichting Hans van Eck het inspirerende initiatief van ProVeg, de Veggie Challenge, met trots ondersteund met een bedrag van €2500. De Veggie Challenge moedigt mensen aan om hun consumptie van dierlijke producten te verminderen en de voordelen van plantaardige voeding te ontdekken. Door deze bijdrage hopen we meer mensen te inspireren om bewuste voedselkeuzes te maken en een positieve impact te hebben op onze planeet. Meer weten over dit geweldige project? Bezoek dan www.veggiechallenge.nl.

Bite Back Uitgemolken

In 2021 heeft Stichting Hans van Eck een bijdrage van €1425 geleverd aan de campagne “Uitgemolken” van Bite Back. Deze campagne werpt licht op de uitdagingen en misstanden binnen de zuivelindustrie en hoe deze invloed heeft op dieren, mensen en het milieu. Bite Back is een organisatie die zich inzet voor de rechten van dieren en streeft naar een wereld waarin dierenrechten worden gerespecteerd. Met de “Uitgemolken” campagne willen ze bewustzijn creëren over de praktijken van de zuivelindustrie en mensen informeren over de karakters van koeien, de sociale banden van geiten en schapen, en nog veel meer. De steun van Stichting Hans van Eck helpt Bite Back in hun missie om een verschil te maken en bij te dragen aan een betere wereld voor dieren.