Archive by Author

Droge voeten voor het gepensioneerde manegepaarden

Het Manegepaardenpensioenfonds wordt in 2024 gesteund met €1500 voor het het project ‘Droge Voeten’. Met deze financiële steun draagt stichting Hans van Eck bij aan de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen voor de opvang van de gepensioneerde paarden, zodat zij een droge en comfortabele plek hebben, ongeacht het weer. Voor meer informatie over het project, ga naar manegepaardenpensioenfonds.nl.

Steun aan House of Animals in strijd tegen illegale dierenhandel

In 2024 heeft Stichting Hans van Eck een bijdrage van €5.988 geleverd aan House of Animals, specifiek ter ondersteuning van hun rechtszaak tegen de illegale dierenhandel. De organisatie zet zich onvermoeibaar in voor het opsporen en blootleggen van misstanden binnen de fokkerij en -handel, waarbij veel dieren onder erbarmelijke omstandigheden leven. Dankzij deze steun kan House of Animals verder gaan met hun cruciale werk, waaronder juridische procedures. Voor meer informatie over hun werk en hoe je kunt bijdragen, bezoek House of Animals.

Stichting De Varkensschuur – vernieuwde kippenopvang

Met trots kondigen we aan dat stichting De Varkensschuur in 2024 een donatie van €3.500 heeft mogen ontvangen voor haar project om haar kippenopvang te vernieuwen. Dit stelt hen in staat om haar kippenverblijven te verbeteren, zodat zij de geredde dieren uit de vee-industrie beter kunnen opvangen en verzorgen. Elk dier verdient een tweede kans. Meer over de stichting vindt op hun website.

Onderzoek naar dierenleed door Stichting Bite Back

De Stichting Hans van Eck heeft in 2024 een bedrag van €1.750 toegekend aan Stichting Bite Back voor hun onderzoek naar dierenleed. Dit initiatief richt zich op het blootleggen en aanpakken van dierenleed, met als doel het welzijn van dieren te verbeteren en bewustwording te creëren. De toegekende fondsen zullen bijdragen aan onderzoeksactiviteiten en het vergroten van de impact van hun werk. Voor meer informatie over de inspanningen en projecten van Stichting Bite Back, bezoek hun website.

Dierenopvangcentrum Groningen

Stichting Hans van Eck heeft een donatie van €5000 toegekend aan het Dierenopvangcentrum Groningen. De donatie wordt ingezet voor het plaatsen van nieuwe schuttingen, een nieuwe schuilstal, en het aanleggen van nieuwe bestrating bij de paardenverblijven. Hiermee wordt de huisvesting van de dieren aanzielijk verbeteren. Voor meer informatie over dit project en andere initiatieven van het Dierenopvangcentrum Groningen, bezoek http://dierenopvangcentrum-groningen.nl.

Konijn in nood

In november 2023 steunt de Hans van Eck Stichting de stichting Konijn in nood met €3000. De stichting zet zich in tegen het houden van konijnen in de bio-industrie in draadglazen kooien. Momenteel voeren ze actie bij verschillende supermarkten voor de deur. Ook zet de Stichting zich regelmatig in voor andere dieren; zoals tegen shows met dolfijnen en stierengevechten. De vreedzame acties zijn niet altijd zonder gevaar.

Opvang Melief

De van Eck Stichting steunt deze maand Opvang Melief met €3000. In 2003 hebben Marc Winters en Lothar Vermeulen Stichting Melief opgericht. Melief is de geit die, ondanks dat ze erg verwaarloosd was en ook nog eens twee kinderen op de wereld moest zetten, toch zo snel weer opknapte en sterker tevoorschijn kwam. Zij is een mooi symbool voor waar de opvang zich hard voor wil maken. Na een fijn en lang leven bij Melief, samen met haar kinderen, is zij omringd door liefde en zorg overleden.

De stichting heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden. Zo kunnen ze bij Stichting Melief rustig oud worden. Dieren die niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch verzekerd van een onbekommerd leven. De €3000 komt heel goed van pas. Lothar reageert enthousiast. “Waauw Mattheus, wat een geweldig nieuws is dat zeg! Waauw! Aan het eind van dit jaar moet meer dan een kilometer hekwerk vervangen en wolfproof gemaakt worden om onze dieren te beschermen aangezien wij in een wolvengebied wonen. Dit kost heel veel geld naast de subsidie die je gedeeltelijk hier voor krijgt”.

Wildlife Friends Foundation

De van Eck Stichting steunt het geweldige project Wildlife Friends Foundation van de Nederlander (WFFT) Edwien Wiek in Thailand met €3000. WFFT vangt wilde dieren zoals olifanten, tijgers, gibbons op die uit gevangenschap komen, in beslag genomen zijn of gewond zijn geraakt. De dieren krijgen medische zorg in het dierenhospital van WFFT en worden opgevangen in mooie ruime natuurlijke verblijven. WFFT werkt met 75 tot 80 vrijwilligers vanuit heel de wereld. De dieren zoals de olifanten leven semi natuurlijk in stukken jungle met een meertje. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk dieren terug te plaatsen in de natuur. Als dat niet lukt op te vangen in een zo natuurlijk mogelijk verblijf. Naast opvang van in nood verkerende wilde dieren, doet WFFT ook castratieacties om het zwerfhondenprobleem te beheersen. De Thaise regering heeft WFFT nu om hulp gevraagd bij de opvang van tijgers en zeldzame luipaarden uit een farm. WFFT probeert deze dieren een beter leven te geven en zamelt geld in voor de bouw van nieuwe verblijven. De €3000,= wordt hiervoor benut. https://www.wfft.org/.

Studio Plantaardig

In 2023 heeft Stichting Hans van Eck een donatie van €5000 gedaan aan Studio Plantaardig. Studio Plantaardig zet zich in voor een wereld waarin we bewuster omgaan met onze voedselkeuzes. Ze benadrukken het belang van een plantaardiger voedselsysteem en inspireren mensen om de wereld te verbeteren met vork en mes. Met hun diverse podcasts belichten ze onderwerpen zoals de voordelen van plantaardig eten, de impact van de veehouderij op het milieu en de ethische aspecten van voedselproductie. Deze donatie ondersteunt Studio Plantaardig in hun missie om bewustzijn te creëren en bij te dragen aan een duurzamere en ethisch verantwoorde toekomst voor ons allemaal.

Dierencoalitie Symposium

In 2022 heeft de Dierencoalitie een belangrijk symposium georganiseerd met de titel “de Rechtspositie van het Dier”. Dit evenement, mede georganiseerd in samenwerking met Eva Meijer, Bont voor Dieren en Caring Vets, richtte zich op effectieve manieren om de rechtspositie van dieren in Nederland te verbeteren. Het doel van dit symposium was om het politieke en maatschappelijke debat over het versterken van de rechtspositie van dieren aan te wakkeren. Stichting Hans van Eck heeft dit initiatief ondersteund met een donatie van €5150. Het is een stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen om dierenwelzijn in Nederland te bevorderen. Meer informatie over dit symposium en de missie van de Dierencoalitie kan worden gevonden op hun website.