Archive | mei, 2022

Dierencoalitie Symposium

In 2022 heeft de Dierencoalitie een belangrijk symposium georganiseerd met de titel “de Rechtspositie van het Dier”. Dit evenement, mede georganiseerd in samenwerking met Eva Meijer, Bont voor Dieren en Caring Vets, richtte zich op effectieve manieren om de rechtspositie van dieren in Nederland te verbeteren. Het doel van dit symposium was om het politieke en maatschappelijke debat over het versterken van de rechtspositie van dieren aan te wakkeren. Stichting Hans van Eck heeft dit initiatief ondersteund met een donatie van €5150. Het is een stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen om dierenwelzijn in Nederland te bevorderen. Meer informatie over dit symposium en de missie van de Dierencoalitie kan worden gevonden op hun website.